Enquiries

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Status
1. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych-budowa sześciu przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz budynku kotłowni w Kobyłce 2019-06-24 15:41 2019-07-15 14:00
2. Postępowanie na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w bud. 9A na terenie PIT Radwar S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie 2019-05-28 14:21 (updated: 2019-06-10 12:05) 2019-06-28 14:00
3. Postępowanie na dostawę ramienia pomiarowego 2019-06-13 11:38 (updated: 2019-06-14 12:00) 2019-06-26 15:00
4. Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Wymiana wodociągów" na terenie PIT-Radwar S.A. -ul. Poligonowa 30 w Warszawie 2019-06-12 10:52 2019-06-26 11:00
5. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu w układ klimatyzacji pomieszczeń oczyszczalni ścieków w bud. 9a na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie 2019-04-19 12:56 (updated: 2019-06-13 09:37) 2019-06-24 23:59
6. Postępowanie na wykonanie kompleksowego remontu pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej oraz uziomem budynku mieszkalnego nr 8 w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14 2019-06-03 15:47 2019-06-24 15:00
7. Postępowanie na wykonanie kompleksowego remontu pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową na budynku nr III w Kobyłce na terenie PIT-RADWAR S.A., ul. Nadmeńska 14 2019-06-03 14:02 2019-06-24 12:00
8. Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce, etap II 2019-05-30 09:00 2019-06-20 09:00
9. Postępowanie na dostawę miktroskopu pomiarowego 2019-06-12 13:35 2019-06-19 13:00
10. Postępowanie na dostawę zgniatarki do puszek po materiałach lakierniczych 2019-06-12 12:23 2019-06-19 13:00
11. Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji deszczowni w bud. 3A na terenie PIT-RADWAR S.A. przy ul.Poligonowej 30 w Warszawie 2019-04-12 14:16 (updated: 2019-05-29 13:15) 2019-06-19 12:00
12. Postępowanie na wózki widłowe i jezdniowy platformowy 2019-05-20 10:11 (updated: 2019-05-28 11:20) 2019-06-14 14:00
13. Postępowanie na wykonanie demontażu i montażu rynien dachowych, usunięcia linii kablowej, remontu elewacji zewnętrznej, wykonania przepustu kablowego, naprawy dachu garażu na terenie PIT Radwar S.A. w Gdańsku przy ul.Hallera 233A 2019-05-15 14:02 (updated: 2019-05-30 13:45) 2019-06-13 13:00
14. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza energetycznego dla budynku nr XXXA (portiernia) przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce na terenie PIT Radwar S.A. 2019-05-28 13:09 2019-06-04 13:00
15. Postępowanie na wykonanie wiaty rowerowej z zadaszeniem i stojakami na 20 rowerów+montaż tabliczki; wiata dla rowerów na terenie PIT Radwar S.A. Poligonowa 30 w Warszawie. 2019-05-13 15:12 (updated: 2019-05-14 07:47) 2019-05-31 15:00
16. Postępowanie na sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i podłączenia do niej odbiorników wraz z rurami w piwnicach, pionach i szafkach gazowych w 153 lokalach mieszkalnych i w budynku w Kobyłce 2019-05-23 14:42 2019-05-30 14:00
17. Obligatoryjne pomiary pól elektromagnetycznych. 2019-05-22 09:15 2019-05-28 10:00
18. Postępowanie na wykonanie przeglądu urządzeń oczyszczalni ścieków w budynku galwanizerni bud 9a na terenie PIT RADWAR S.A. przy ul Poligonowej 30 w Warszawie 2019-05-17 15:09 2019-05-24 15:00
19. Postępowanie na wykonanie oczyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczenie tras kanalizacji na terenie PIT RADWAR S.A. przy ul Poligonowej 30 w Warszawie 2019-05-17 14:30 2019-05-24 15:00
20. Postępowanie na przeniesienie pięciu regałów przesuwnych - demontaż, montaż na terenie PIT Radwar S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie 2019-05-16 10:46 2019-05-24 12:00
21. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych: przebudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w związku z podłączeniem dygestorium w budynku nr III przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce 2019-04-19 08:20 (updated: 2019-05-08 08:21) 2019-05-22 09:00
22. Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług w ramach remontu instalacji telekomunikacyjnej wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej na terenie PIT Radwar S.A. w Warszawie i Kobyłce 2019-05-07 14:51 2019-05-21 14:00
23. Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzór autorski „Posadowienie nowych maszyn i urządzeń" na terenie PIT Radwar SA, Poligonowa 30 w Warszawie 2019-05-06 14:57 2019-05-20 13:00
24. Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót w zakresie zasilenia gwarantowanego klimatyzacji dedykowanej na terenie PIT Radwar S.A., ul. Poligonowa 30 w Warszawie 2019-04-25 11:37 2019-05-16 12:00
25. Postępowanie na dostawę przecinarki do materiałów ceramicznych 2019-04-25 08:34 2019-05-14 12:00
26. Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej do rozbiórki, wykonanie zabudowy istniejącej Stacji Transformatorowej, wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce 2019-03-29 13:18 2019-05-07 13:00
27. Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie 31 klimatyzatorów typu Split na terenie PIT-Radwar S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie 2019-04-11 14:58 2019-05-06 14:00
28. Postępowanie na montaż ochronników (typu taśma z kolcami) przed nieczystościami ptaków nad bramami w budynku nr 4 na terenie PIT Radwar SA przy Poligonowej 30 w Warszawie 2019-04-17 09:30 2019-04-26 13:00
29. Postępowanie na wykonanie przeglądu serwisowego agregatów prądotwórczych stacjonarnych na terenie PIT-Radwar S.A. , Poligonowa 30 w Warszawie 2019-04-23 14:00 (updated: 2019-04-24 12:00) 2019-04-26 11:00
30. Postępowanie na wykonanie przeglądu konserwacyjnego zasilaczy na terenie PIT Radwar S.A. przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie 2019-04-23 14:20 2019-04-26 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne