Enquiry creation date: 2018-10-31

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Markiewicz

Phone:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

Enquiry No. Z21/135699

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna) i instalacji elektrycznych na podstawie projektu budowlanego w pomieszczeniu laboratorium nr 32b i magazynu chemicznego nr 32a oraz digestorium w bud.9a  na terenie Spółki przy ul.Poligonowej 30 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 OPZ.

Z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana umowa, która stanowi Załącznik nr 2. Prosimy o zgłaszanie uwag do umowy w formie pisemnej na etapie składania oferty.

Wymagamy aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę dokonali wizji lokalnej. Wizja będzie możliwa w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego - p. Adamem Wiercińskim.

Wykonawca udzieli 5-cio letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.


Osoby kontaktowe:

Sprawy handlowe - Anna Markiewicz, tel. 22 540 25 44, anna.markiewicz@pitradwar.com

Sprawy techniczne - branża sanitarna: Adam Wierciński, tel. 22 540 24 19, adam.wiercinski@pitradwar.com

sprawy techniczne - branża elektryczna: Robert Kasak, tel. 22 540 22 69, robert.kasak@pitradwar.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna) i instalacji elektrycznych na podstawie projektu budowlanego zg. z OPZ - cena netto 1 pcs - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna) i elektrycznych"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...