Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-22

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Anna Markiewicz

tel:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z23/135699

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy do składania ofert na Wykonanie projektu, demontaż oraz montaż nowej instalacji elektrycznej w bud.2 na terenie Spółki, przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisach Przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik nr 1 i 2.

Z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana umowa, która stanowi Załącznik nr 3. Załączniki do umowy zostaną przesłane mailowo na życzenie oferenta. Prosimy o zgłaszanie uwag do umowy w formie pisemnej na etapie składania oferty.

Wymagamy aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę dokonali wizji lokalnej. Wizja będzie możliwa w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego - p. Robertem Kasakiem.


Osoby kontaktowe:

Sprawy handlowe: Anna Markiewicz, tel. 22 540 25 44, anna.markiewicz@pitradwar.com

Sprawy techniczne: Robert Kasak, tel. 22 540 22 69, robert.kasak@pitradwar.com


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie projektu kompletnej instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego dla pom. monitoringu w bud. nr 2 1 szt. - Czytaj
2. Wykonanie prac w zakresie demontażu istniejacej oraz montażu nowej instalacji w zakresie zasilania,tablicy, oprzewodowania oraz gniazd wtyczkowych 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie na wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego , demontaz oraz montaż instalacji."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...