Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-26

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Monika Królikowska

tel:

e-mail: monika.krolikowska@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z47/135706

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie (04-051), informuje o przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora obwodów mikrofalowych wraz z opcjami dodatkowymi.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, w tym wymagania techniczne, zawarte jest w Specyfikacji Technicznej (Opisie Przedmiotu Zamówienia) stanowiącej Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu.

Okres związania ofertą: od dnia złożenia oferty do dnia, w którym upływa 100 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Monika Królikowska, monika.krolikowska@pitradwar.com, tel. 693 300 089


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05/12/2018 do godz. 14.00.
UWAGA: 1 EGZEMPLARZ PAPIEROWY FORMULARZA OFERTOWEGO NIE MOŻE ZAWIERAĆ OFEROWANYCH CEN – WARUNEK KONIECZNY

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączonych dokumentach.


Przetarg opublikowany jest również na naszej stronie internetowej pod adresem: 

http://www.pitradwar.com/dla-dostawcow-i-wykonawcow/1146,pit-radwar-s-a-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-analizatora-obwodow-mikrofalowych-wraz-z-opcjami-dodatkowymi

Z poważaniem,

Monika Królikowska


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Analizator obwodów mikrofalowych wraz z opcjami dodatkowymi 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. zgodne z Warunkami Przetargu

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie przetargowe na dostawę analizatora obwodów mikrofalowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...