Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-11

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Anna Bystrek

tel:

e-mail: anna.bystrek@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z95/244810/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Dodano specyfikacje do poz.2,3,4,6

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postepowaniu na zakup sprzętu komputerowego.

Dopuszczalne marki to HP i Dell o parametrach nie słabszych niż wymienione w specyfikacji.

Proszę o kalkulację bez oprogramowania MS Office pomimo, że program ten znajduje się w specyfikacji. Oprogramowanie zostanie ogłoszone w odrębnym postepowaniu.

Warunkiem złożenia oferty jest akceptacja załączonego dokumentu "Warunki Realizacji Zamówienia"

Warunki Realizacji Zamówienia są integralną częścią zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, tylko i wyłącznie po akceptacji Zamawiającego istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w trakcie negocjacji.

W ofercie na tytułowej stronie należy dodać adnotację" Akceptujemy Warunki Realizacji Zamówienia."


W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.


Pozdrawiam

Anna Bystrek

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Laptop CAD + stacja dok. według załączonej specyfikacji 1 szt. NI/261/18 NI-261-2018.pdf
Czytaj
2. Laptop pomiarowy według załączonej specyfikacji 1 szt. NI/269/2018 NI-269-2018.pdf
Czytaj
3. Monitor 24" według załączonej specyfikacji 2 szt. NI/267/2018 NI-267-2018.pdf
Czytaj
4. Stacja robocza według załączonej specyfikacji 1 szt. NI/267/2018 NI-267-2018-stac.pdf
Czytaj
5. Manipulator SpaceMouse Compact 3D 5 szt. NI/275/2018 Czytaj
6. Monitor 27" według załaczonej specyfikacji 5 szt. NI/275/18 NI-275-2018-monit.pdf
Czytaj
7. Stacja robocza CAD według załaczonej specyfikacji 5 szt. NI/275/18 NI-275-2018.pdf
Czytaj
8. Laptop CAD+ stacja dokująca wdług załączonej specyfikacji 1 szt. NI/287/18 NI-287-2018.pdf
Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Warunkiem złożenia oferty jest akceptacja załączonego formularza "Warunki Realizacji Zamówienia"

Warunki Realizacji Zamówienia są integralną częścią zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, tylko i wyłącznie po akceptacji Zamawiającego istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w trakcie negocjacji

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie na zakup: sprzęt komputerowy 1"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...