Enquiry creation date: 2018-12-11

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Bystrek

Phone:

e-mail: anna.bystrek@pitradwar.com

Enquiry No. Z95/244810/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dodano specyfikacje do poz.2,3,4,6

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postepowaniu na zakup sprzętu komputerowego.

Dopuszczalne marki to HP i Dell o parametrach nie słabszych niż wymienione w specyfikacji.

Proszę o kalkulację bez oprogramowania MS Office pomimo, że program ten znajduje się w specyfikacji. Oprogramowanie zostanie ogłoszone w odrębnym postepowaniu.

Warunkiem złożenia oferty jest akceptacja załączonego dokumentu "Warunki Realizacji Zamówienia"

Warunki Realizacji Zamówienia są integralną częścią zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, tylko i wyłącznie po akceptacji Zamawiającego istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w trakcie negocjacji.

W ofercie na tytułowej stronie należy dodać adnotację" Akceptujemy Warunki Realizacji Zamówienia."


W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.


Pozdrawiam

Anna Bystrek

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Laptop CAD + stacja dok. według załączonej specyfikacji 1 pcs NI/261/18 NI-261-2018.pdf
Read
2. Laptop pomiarowy według załączonej specyfikacji 1 pcs NI/269/2018 NI-269-2018.pdf
Read
3. Monitor 24" według załączonej specyfikacji 2 pcs NI/267/2018 NI-267-2018.pdf
Read
4. Stacja robocza według załączonej specyfikacji 1 pcs NI/267/2018 NI-267-2018-stac.pdf
Read
5. Manipulator SpaceMouse Compact 3D 5 pcs NI/275/2018 Read
6. Monitor 27" według załaczonej specyfikacji 5 pcs NI/275/18 NI-275-2018-monit.pdf
Read
7. Stacja robocza CAD według załaczonej specyfikacji 5 pcs NI/275/18 NI-275-2018.pdf
Read
8. Laptop CAD+ stacja dokująca wdług załączonej specyfikacji 1 pcs NI/287/18 NI-287-2018.pdf
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunkiem złożenia oferty jest akceptacja załączonego formularza "Warunki Realizacji Zamówienia"

Warunki Realizacji Zamówienia są integralną częścią zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, tylko i wyłącznie po akceptacji Zamawiającego istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w trakcie negocjacji

Questions to the inquiry "Postępowanie na zakup: sprzęt komputerowy 1"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...