Enquiry creation date: 2019-01-09

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Adam Gełczewski

Phone:

e-mail: adam.gelczewski@pitradwar.com

Enquiry No. Z17/135719

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

   PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Projekt, wytworzenie i uruchomienie Jednostki Zasilania Bezprzerwowego (JZB)

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte jest w załącznikach.

Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

Postępowanie przetargowe na Jednostkę Zasilania Bezprzerwowego (JZB)

Biuro Zakupów i Kooperacji

Adam Gełczewski

„NIE OTWIERAĆ”

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2019 do godz. 12:00.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Część ekonomiczna: Adam Gełczewski e-mail: adam.gelczewski@pitradwar.com tel.695206182,

Część techniczna: Piotr Szymański piotr.szymanski@pitradwar.com, tel. 695204179

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Projekt, wytworzenie i uruchomienie Jednostki zasilania bezprzerwowego (JZB) 1 pcs - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 40%
  2. Delivery date - 40%
  3. Experience - 15%
  4. Warranty - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Postępowanie przetargowe na projekt, wytworzenie i uruchomienie Jednostki zasilania bezprzerwowego (JZB)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...