Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-09

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Adam Gełczewski

tel:

e-mail: adam.gelczewski@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z17/135719

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

   PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Projekt, wytworzenie i uruchomienie Jednostki Zasilania Bezprzerwowego (JZB)

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte jest w załącznikach.

Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

Postępowanie przetargowe na Jednostkę Zasilania Bezprzerwowego (JZB)

Biuro Zakupów i Kooperacji

Adam Gełczewski

„NIE OTWIERAĆ”

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2019 do godz. 12:00.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Część ekonomiczna: Adam Gełczewski e-mail: adam.gelczewski@pitradwar.com tel.695206182,

Część techniczna: Piotr Szymański piotr.szymanski@pitradwar.com, tel. 695204179

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Projekt, wytworzenie i uruchomienie Jednostki zasilania bezprzerwowego (JZB) 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 40%
  2. Termin dostawy - 40%
  3. Doświadczenie - 15%
  4. Gwarancja - 5%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie przetargowe na projekt, wytworzenie i uruchomienie Jednostki zasilania bezprzerwowego (JZB)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...