Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-15

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Anna Markiewicz

tel:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z25/135699

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

PIT-RADWAR ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie projektu oraz prac ogólnobudowlanych laboratorium/serwerowni  AGS znajdującej  się w budynku nr 2 w siedzibie PIT-RADWAR ul. Poligonowa 30 Warszawa.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, w tym wymagania techniczne, zawarte jest w Specyfikacjach Technicznych (Opisach Przedmiotu Zamówienia) stanowiących Załącznik nr 1 i 2  do Warunków Przetargu.


Oferta winna być złożona w jednej zaklejonejlub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

PIT-RADWAR S.A.

ul. Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Postępowanie przetargowe nana Projekt i wykonanie zadania AGS

„Nie otwierać”

Biuro Zakupów i Kooperacji NZ (Anna Markiewicz)


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 01/02/2019 do godz. 14.00.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Część ekonomiczna

Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com, tel. 22 540 25 44

Część techniczna:

Katarzyna Daszkiewicz, tel. 22 540 27 01, Katarzyna.Daszkiewicz@pitradwar.com

W zakresie ogólnobudowlanym: Anna Pawlik, tel. 22 540 25 20, anna.pawlik@pitradwar.com

W zakresie Instalacji elektrycznych: Robert Kasak, tel. 22 540 22 69, robert.kasak@pitradwar.com

W zakresie Instalacji sanitarnych: Adam Wierciński, tel. 22 540 24 19, adam.wiercinski@pitradwar.com
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 – cena ryczałtowa netto 1 szt. - Czytaj
2. 2. Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych określonych Dokumentacja Projektową zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 – cena ryczałtowa netto 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg nieograniczony na projekt oraz prace ogólnobudowlane wykonania Laboratorium / Serwerowni"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...