Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-15

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Hubert Węgrzynek

tel: 22 540 27 35

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z48/135764/aktualizacja3

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

ponowna publikacja postępowania

Treść zapytania:

PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby przy Poligonowej 30 w Warszawie


Przedmiotem przetargu (nieograniczonego) jest:

- wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej na halę produkcyjną nr 3A,
- uzupełnienie posadzki w pomieszczeniu deszczowni w hali 3A,
- remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodnika,
- montaż kanalizacji teletechnicznej

na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu i wszelkie informacje związane z przetargiem zawarte są w załącznikach - dodatkowo załączamy przedmiary robót.


Osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne/merytoryczne:

Imię i Nazwisko: Hubert Węgrzynek – sprawy merytoryczne nr telefonu: 022 540-27-35 e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

Imię i Nazwisko: Anna Pawlik – sprawy techniczne nr telefonu: 022 540-25-20 e-mail: anna.pawlik@pitradwar.com 


Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2019 do godz. 14.00.


Oferta winna być złożona drogą elektroniczną tylko i wyłącznie na poniższy adres e-mail:

hubert.wegrzynek@pitradwar.com

W tytule maila proszę zamieścić następujący zapis:

Postępowanie przetargowe na wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej”.


http://www.pitradwar.com/dla-dostawcow-i-wykonawcow/1026,pit-radwar-s-a-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-robot-budowlanych-na-terenie-siedziby-przy-poligonowej-30-w-warszawieHubert Węgrzynek

Specjalista ds. Zakupów

Biuro Zakupów i Kooperacji

Sekcja Rozliczeń, Reklamacji i Zakupów Operacyjnych (NZ-5)

PIT-RADWAR S.A.

04 - 051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

T:+48 22 540 27 35

F:+48 22 540 31 66

M:+48 695 204 597

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

www.pitradwar.com

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby przy Poligonowej 30 w Warszawie 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby przy Poligonowej 30 w Warszawie"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...