Enquiry creation date: 2019-01-15

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Hubert Węgrzynek

Phone: 22 540 27 35

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

Enquiry No. Z48/135764/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

ponowna publikacja postępowania

Enquiry contents:

PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby przy Poligonowej 30 w Warszawie


Przedmiotem przetargu (nieograniczonego) jest:

- wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej na halę produkcyjną nr 3A,
- uzupełnienie posadzki w pomieszczeniu deszczowni w hali 3A,
- remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodnika,
- montaż kanalizacji teletechnicznej

na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu i wszelkie informacje związane z przetargiem zawarte są w załącznikach - dodatkowo załączamy przedmiary robót.


Osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne/merytoryczne:

Imię i Nazwisko: Hubert Węgrzynek – sprawy merytoryczne nr telefonu: 022 540-27-35 e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

Imię i Nazwisko: Anna Pawlik – sprawy techniczne nr telefonu: 022 540-25-20 e-mail: anna.pawlik@pitradwar.com 


Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2019 do godz. 14.00.


Oferta winna być złożona drogą elektroniczną tylko i wyłącznie na poniższy adres e-mail:

hubert.wegrzynek@pitradwar.com

W tytule maila proszę zamieścić następujący zapis:

Postępowanie przetargowe na wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej”.


http://www.pitradwar.com/dla-dostawcow-i-wykonawcow/1026,pit-radwar-s-a-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-robot-budowlanych-na-terenie-siedziby-przy-poligonowej-30-w-warszawieHubert Węgrzynek

Specjalista ds. Zakupów

Biuro Zakupów i Kooperacji

Sekcja Rozliczeń, Reklamacji i Zakupów Operacyjnych (NZ-5)

PIT-RADWAR S.A.

04 - 051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

T:+48 22 540 27 35

F:+48 22 540 31 66

M:+48 695 204 597

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

www.pitradwar.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby przy Poligonowej 30 w Warszawie 1 pcs - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby przy Poligonowej 30 w Warszawie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...