Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-22

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Anna Markiewicz

tel:

e-mail: anna.markiewicz@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z26/135699

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie doboru oraz projektu separatora tłuszczu przy bud. 77 w siedzibie PIT-RADWAR w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Z wybranym w postępowaniu wykonawca zostanie podpisana umowa, która stanowi Załącznik nr 2.


Dane kontaktowe:

Sprawy techniczne: Janusz Rak, janusz.rak@pitradwar.com, tel. 22 540 22 50

Sprawy handlowe: Anna Markiewicz, anna.markiewicz@pitradwar.com, tel. 22 540 25 44

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie doboru oraz projektu separatora tłuszczu przy bud. 77 w siedzibie PIT-RADWAR 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin realizacji - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie na wybór wykonawcy doboru oraz projektu separatora tłuszczu "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...