Enquiry creation date: 2019-01-23

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Monika Królikowska

Phone:

e-mail: monika.krolikowska@pitradwar.com

Enquiry No. Z50/135706

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie (04-051), informuje o przetargu nieograniczonym na: 

Dostawę komór klimatycznych szt.2

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, w tym wymagania techniczne, zawarte jest w Specyfikacji Technicznej (Opisie Przedmiotu Zamówienia) stanowiącej Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu.


Okres związania ofertą: od dnia złożenia oferty do dnia, w którym upływa 100 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacji w zakresie przedmiotowego postępowania udziela:

Monika Królikowska, monika.krolikowska@pitradwar.com, tel. 693 300 089


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08/02/2019 do godz. 14.00. TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ (szczegóły w Warunkach Przetargu)
UWAGA: 1 EGZEMPLARZ PAPIEROWY FORMULARZA OFERTOWEGO NIE MOŻE ZAWIERAĆ OFEROWANYCH CEN – WARUNEK KONIECZNY

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączonych dokumentach.

Przetarg opublikowany jest również na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.pitradwar.com/dla-dostawcow-i-wykonawcow/1201,pit-radwar-s-a-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-komory-klimatycznej

Z poważaniem,

Monika Królikowska


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Komora klimatyczna 2 pcs - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. zgodne z Warunkami Przetargu

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Postępowanie przetargowe na dostawę komór klimatycznych"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...