Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-28

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

NIP: 5250009298

Osoba kontaktowa:

Hubert Węgrzynek

tel: 22 540 27 35

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z55/135764

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Spółka PIT-RADWAR S.A. ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy :

Wykonanie całorocznego serwisu eksploatacyjnego kotłowni znajdujących się w Kobyłce przy ulicy Nadmeńskiej 14 w budynkach nr V, XX, XXXI i przy ulicy Kordeckiego 31, oraz przegląd urządzeń grzewczo-wentylacyjnych przeprowadzonych RAZ w roku przed okresem grzewczym w budynku nr XIXa.

Szczegółowy opis urządzeń oraz lista czynności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Osoby do kontaktu:

Sprawy handlowe: Hubert Węgrzynek tel: 22 540 27 35

Sprawy techniczne: Tomasz Kordylewski tel: 22 786 20 18 , 501 753 829

Składanie ofert drogą mailową: hubert.wegrzynek@pitradwar.com do dnia 08/02/2019 do godziny: 13.00.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zgłosić uwagi do wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, uwagi te mogą być zgłoszone wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej w chwili składania ofert, jako załącznik do oferty - pod rygorem pominięcia uwag później zgłoszonych lub zgłoszonych w innej formie.


Hubert Węgrzynek

Specjalista ds. Zakupów

Biuro Zakupów i Kooperacji

Sekcja Rozliczeń, Reklamacji i Zakupów Operacyjnych (NZ-5)

PIT-RADWAR S.A.

04 - 051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

T:+48 22 540 27 35

F:+48 22 540 31 66

M:+48 695 204 597

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

www.pitradwar.comProdukty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Całoroczny serwis eksploatacyjny kotłowni 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie - Całoroczny serwis eksploatacyjny kotłowni - KOBYŁKA"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...