Enquiry creation date: 2019-01-28

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Hubert Węgrzynek

Phone: 22 540 27 35

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

Enquiry No. Z55/135764

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Spółka PIT-RADWAR S.A. ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy :

Wykonanie całorocznego serwisu eksploatacyjnego kotłowni znajdujących się w Kobyłce przy ulicy Nadmeńskiej 14 w budynkach nr V, XX, XXXI i przy ulicy Kordeckiego 31, oraz przegląd urządzeń grzewczo-wentylacyjnych przeprowadzonych RAZ w roku przed okresem grzewczym w budynku nr XIXa.

Szczegółowy opis urządzeń oraz lista czynności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Osoby do kontaktu:

Sprawy handlowe: Hubert Węgrzynek tel: 22 540 27 35

Sprawy techniczne: Tomasz Kordylewski tel: 22 786 20 18 , 501 753 829

Składanie ofert drogą mailową: hubert.wegrzynek@pitradwar.com do dnia 08/02/2019 do godziny: 13.00.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zgłosić uwagi do wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, uwagi te mogą być zgłoszone wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej w chwili składania ofert, jako załącznik do oferty - pod rygorem pominięcia uwag później zgłoszonych lub zgłoszonych w innej formie.


Hubert Węgrzynek

Specjalista ds. Zakupów

Biuro Zakupów i Kooperacji

Sekcja Rozliczeń, Reklamacji i Zakupów Operacyjnych (NZ-5)

PIT-RADWAR S.A.

04 - 051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

T:+48 22 540 27 35

F:+48 22 540 31 66

M:+48 695 204 597

e-mail: hubert.wegrzynek@pitradwar.com

www.pitradwar.comProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Całoroczny serwis eksploatacyjny kotłowni 1 pcs - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Postępowanie - Całoroczny serwis eksploatacyjny kotłowni - KOBYŁKA"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...